Restauratie poort Walstraat Enschede

Leo Nijkamp schreef in 1995 in "n Sliepsteen: "De tuinpoort aan de Walstraat bij Het Koetshuis, waarvan één van de twee bollen op de stenen omlijsting ontbreekt, is als een monument te beschouwen. Zij dateert wellicht van voor de brand van 1862, die een keerpunt werd in de geschiedenis van de stad. Bij de herbouw kreeg Enschede een ruimere opzet en kwam de grootindustrie pas goed op gang."
Vanaf mei 2016 heeft de cultuurhistorische commissie van de Gemeente Enschede zich ingespannen om dit poortje een beter aanzicht te geven. Ook het Monumentenloket van de Gemeente Enschede trok zich het lot van dit momument aan.  Binnenkort start de aanwijzingsprocedure om het "Talamini" poortje de status van gemeentelijk monument te verlenen. Loop er eens langs als u in de binnenstad van Enschede bent! Begin 2019 zullen wij de laatste werkzaamheden gaan uitvoeren: de rode dakrand zal nog worden afgewerkt met een anctacietkleurige afdekking en het raapwerk zal worden vervangen. 

Op de foto's de oude en de nieuwe situatie van de poort.

Share our website