Bouwend Nederland

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Bouwend NederlandAannemersbedrijf Gebr. Meijerink B.V. is lid van Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 5% van het brutobinnenlands product en voor een productie van 50 miljard euro (prijsniveau 2015). De sector biedt werk aan ruim 444.000 mensen.
Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

Share our website