Reanimatie en AED cursus

Elke week krijgen 300 mensen in ons land buiten een zorginstelling een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal zijn er ruim 15.000 slachtoffers per jaar. Nu overleeft 10-20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage naar 25%. Ook Gebr. Meijerink probeert daarin haar steentje bij te dragen. Op 7 juni 2018 volgden we met z'n allen een reanimatie en AED cursus. Door adequaat en snel te kunnen handelen kunnen burgerhulpverleners starten met de reanimatie in afwachting van de professionele hulpverleners. Immers bij een hartstilstand telt iedere seconde!
Share our website