Restauratie draait om vakmanschap.

Bij restauratie draait alles om vakmanschap.

Onlangs zijn we gestart met de restauratie van een tweetal boerderijen. Bij restauratie draait alles om vakmanschap. Zoveel mogelijk behouden wat behouden kan worden. Liefhebberij hebben voor "het vak". Niet recht toe recht aan, maar met beleid nadenken hoe problemen opgelost kunnen worden zonder afbreuk te doen aan het uiterlijk en de kwaliteit. Dat vergt veel kennis en kunde (vakmanschap). Bij Gebr. Meijerink houden wij van restauratieprojecten, gewoon omdat het prachtig is dat dergelijke panden in ere worden hersteld en blijven voortbestaan.

Share our website