Energie Besparing Twente

EnergieBesparing Twente gaat voor duurzaam bestaand en nieuw vastgoed.

EnergieBesparing Twente is een initiatief van enkele gerenommeerde en vertrouwde bedrijven in bouw- en installatiesector in Twente met veel kennis en ervaring waaronder Aannemersbedrijf Gebr. Meijerink B.V..  De deelnemende bedrijven zijn lid van de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Garantie-Instituut Stichting BouwGarant en het Kenniscentrum op verduurzaminggebied Meer Met Minder.


Werkwijze

Advisering, aanbieding, uitvoering én nazorg zijn bij EnergieBesparing Twente uit Enschede in één organisatiemodel samengevoegd. Dat betekent dat u geen enkele zorg heeft omtrent coördinatie, afstemming en garanties. Basis voor de energiebesparingsmaatregelen is de maatwerkrapportage EPA-W(woningbouw) of EPA-U(bedrijfsgebouwen) of de lichtere versie daarvan, de Energiecheck.
De samenwerking die wij ontwikkeld hebben met GEAS Energiewacht waarborgt een optimale deskundigheid en vakmanschap tegen zeer concurrerende prijzen. Ervaren en deskundige GEAS-adviseurs adviseren u optimaal op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Tegelijkertijd wijzen zij u op mogelijke algemene verbetermaatregelen van bouwkundige en/of installatietechnische aard.

EnergieBesparing Twente B.V. is gevestigd in het Geas-pand aan de Spoordijkstraat 80 in Enschede . Dat garandeert zeer korte lijnen en dagelijks overleg. Indien de uit te voeren maatregelen specialistische (bouwtechnische)kennis en ervaring vereisen, zorgt het samenwerkingsverband voor alle benodigde acties. Dat geldt voor het aanvragen van een bouwvergunning of het verzorgen van technische berekeningen. Maar ook voor alle benodigde offerte- en uitvoeringsgegevens, voor een vakkundig, gecoördineerd en planmatig uitvoeringsproces, met een uitstekende nazorg- en garantieregeling.

Uiteraard beschikken wij over de actuele subsidieregelingen voor energiebesparing en kunnen wij voor de noodzakelijke aanvragen zorgen. Bij oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden is uw energieverbruik aanzienlijk gereduceerd en is uw (woon)comfort fors verbeterd, terwijl de waarde van uw pand duurzaam in waarde is gestegen.


Energiebesparingsmaatregelen betalen zich altijd terug.

Minder energiegebruik betekent minder huisvestingslasten, een voordeel dat iedere maand terug komt. Daarbij komt: energie wordt steeds duurder en ook de milieubelasting blijft stijgen. Kortom: uw investeringen in energiebesparing betalen zich dus ieder jaar méér terug.

Terugbetaling krijgt ook vorm in de waardestijging van het pand. Een goed geïsoleerd gebouw is nu en zeker in de toekomst meer waard dan een ongeïsoleerde woning of bedrijfspand.

En tenslotte is er de terugbetaling in de vorm van comfortverhoging. Een woning of werkplek zonder tochtverschijnselen, koudevallen of vochtproblemen is nu eenmaal veel comfortabeler. Een voordeel waarvan u iedere dag geniet.

Uw winst?
  • minder energiekosten
  • meer wooncomfort
  • waardestijging van uw pand
  • een beter milieu voor allemaal
Kijk voor meer informatie op energiebesparingtwente.nl.

Share our website